tydzień życzliwości sąsiedzkiej

 

 

 

 

 

 

Realizacja

Listopad - Grudzień 2019

Dzielnica Wola, Warszawa

 

Koordynacja

Agnieszka Pędzich

 

Projekt finansowany przez

m.st. Warszawa

Działania

Fot. Maciej Ratuszny

Wolę

Życzliwość