Fundacja Kulturotwórcza Grupa W Działaniu

Napisz do nas

Imię
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Adres do korespondencji:

 

ul. Fabryczna 2/168

00-446 Warszawa

 

KRS: 0000675655

NIP: 9512436774

 

 

E-mail:

 

fundacja@grupawdzialaniu.pl

Biennale
Nieużytków
2022

Realizacja

Listopad 2022 - Grudzień 2022

Warszawa

 

 

Koordynacja i prowadzenie procesu

Martyna Cziszewska-Klejnowska

Małgosia Załuska

 

 

Partner medialny projektu 

Architektura & Biznes

 

 

Partner projektu 

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

 

 

Projekt finansowany przez

m.st. Warszawa

 

Harmonogram działań 

 

11-31.10.2022
- Nabór do zespołów 
 
4.11.2022
- Ogłoszenie wyników i zaproszenie do udziału w Biennale Nieużytków
 
1 7-20.11.2022 (4 dni) | 12:00 - 16:00
- Spotkania warsztatowe w Zodiaku, projektowanie działań
 
21.11-9.12.2022 (19 dni)
- Praca nad projektami, realizacja pomysłów
 
10-17.12.2022 (8 dni)
- Finał Biennale Nieużytków, prezentacja projektów

 


 

W 2022 roku udało nam się zrealizować pierwszą edycję Biennale Nieużytków! Przez kilka zimowych tygodni, 4 zespoły, pod okiem tutorów i tutorek, próbowały odpowiedzieć na pytanie: "W jaki sposób miejskie nieużytki (tereny opuszczone, porzucone, nieużytkowane, pustostany, ale i tereny otwarte bez szczególnej funkcji) wpływają na naszą współczesną tożsamość? 
 

 

Jak pracowaliśmy? 
 
Ogłosiliśmy otwarty nabór dla osób, które chciałyby pod okiem tutorów, w interdyscyplinarnych zespołach podjąć wyzwanie i zmierzyć się z tematem nieużytków. Ze wszystkich zgłoszeń wyłoniliśmy 40 osób i stworzyliśmy 4 zespoły, które projektowały, a potem realizowały działania artystyczne, prezentując swój pomysł na "ożywienie" warszawskich nieużytków.
 

 
Idea:
 

Temat miejskich nieużytków od kilku lat przewija się w różnych działaniach warszawskich, pokazując potencjał i niezwykłą potrzebę odkrycia i ożywienia tych miejsc. Wokół tematu tego powstało wiele publikacji i projektów. Gilles Clement opisywał je jako "Miejsca Trzecie" wskazując głębokie znaczenie terenów nieużytków jako źródeł różnorodności biologicznej, a co za tym idzie znaczenie dla nas — mieszkańców.

 

W ramach Biennale Nieużytków chcemy poszukać nieużytków, które mijamy na co dzień, które widzimy z okien naszych mieszkań, pracy, które nas niepokoją, ale i ciekawią. Chcemy zastanowić się jaką rolę nieużytki pełnią w strukturze miejskiej, czy są czymś złym, czy wręcz przeciwnie? Co możemy, a co powinniśmy z nimi zrobić i jak sztuka może nam pomóc odkryć inną stronę miasta.

 

Ważnym aspektem tego działania, jest zaangażowanie lokalnych społeczności. Projekty artystyczne i kulturalne, jakie realizowane są w przestrzeniach sąsiedzkich, wielokrotnie pokazują, że mogą być narzędziem, które pomaga mieszkańcom pobudzić poczucie współodpowiedzialności za przestrzeń i zachęcić do wspólnego korzystania z jej zasobów. Być może to jest klucz do ożywienia nieużytków?

 

 
Zespoły i zrealizowane działania:
 
 

tutroka 


Marta Szablewska

 

Działa w obszarach audiowizualnych, tworzy własną firmę Be Present Media. Studiowała architekturę, grafikę i organizację produkcji filmowej. Ostatnio, czyli od 2 lat, zgłębia pracę ze świadomością ciała poprzez regularną praktykę tańca współczesnego i liczne warsztaty somatyczne i ruchowe. Odzyskuje przestrzeń swobodnej i bezpiecznej ekspresji, tworząc w kolektywie wydarzenia rejwowe w duchu idei ZróbmyToRazem. Uważa, że pogłębianie kontaktu z ciałem może być narzędziem do budowania nowych, bardziej autentycznych i bezpiecznych przestrzeni i relacji (międzyludzkich i wobec natury).
 

 
 

fot. Karina Krystosiak


 

 

skład zespołu


Patryk Wancer
Sabina Zygmanowska
Joanna Kosierkiewicz
Stefania Ambroziak
Joanna Klikowicz
Weronika Gładysz
Sara Stupiec
Anna Bal
 

fot. Karina Krystosiak


 

 

skład zespołu 


Maciej Bykowski
Nawojka Gurczyńska
Barbara Jędrzejczyk
Katarzyna Kowalska
Michelle Mbazuigwe
Barbara Pazio
Gabriela Piwar 
 

tutorka


Kamila Szejnoch 

 

Artystka wizualna. Zajmuje się przede wszystkim sztuką w przestrzeni publicznej - realizuje instalacje, rzeźby oraz interwencje miejskie (m.in. Warszawa, Gdańsk, Oslo, Belgrad, Birmingham, Kijów, Aarhus, Waszyngton). Absolwentka Wydziału Rzeźby na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (2005), Instytutu Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim (2003), a także Dutch Art Institute (Public Research & Practice in Art) w Holandii. Stypendystka Ministra Kultury, Funduszu Wyszehradzkiego oraz rządu Szwajcarii. Podczas realizacji swoich projektów współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia" (Gdańsk), Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerią Studio (Warszawa), Incheon Art Platform (Korea Południowa), Smithsonian American Art Museum w Waszyngtonie, Europejską Stolicą Kultury Wrocław 2016, Płowdiw 2019 oraz Eleusis 2023.
 

 

tutor


Maciej Łepkowski 

 

Architekt krajobrazu, badacz i edukator zaangażowany w temat projektowania regeneratywnego i rozwoju przestrzennego miast. Obronił doktorat poświęcony warszawskim terenom zieleni nieformalnej w Katedrze Sztuki Krajobrazu, SGGW. Członek zespołu CoopTech Hub, wspierającego spółdzielczy rozwój gospodarczy oraz Pracowni Dóbr Wspólnych zajmującej się ogrodnictwem i rolnictwem miejskiem.

 


 

tutor


Michał Mioduszewski

 

Artysta, psycholog społeczny, animator przestrzeni ukończył Uniwersytet SWPS wydział Społecznej Psychologii Internetu i Komunikacji oraz Akademię Sztuk Pięknych wydział Sztuki Mediów. Od 2010 roku tworzy sytuacje i miejsca twórcze, współtworząc je, współpracując z ludźmi, instytucjami i z samą przestrzenią. Konsekwentnie zmierzając do realizacji odmiennych od codziennych sytuacji społecznych, które charakteryzuje otwartość na reakcję, dobrowolność i nie nastawianie na zysk.

 


 


 

Podczas procesu twórczego przyjrzeliśmy się analogii pomiędzy odzyskiwaniem przestrzeni miejskiej, autonomii działania w danym miejscu, poza krajobrazem tego, co narzucone a odzyskiwaniem przestrzeni życiowej, powrotem do ciała, słuchaniem płynących z niego odczuć. 

 
 
W obecnym systemie ekonomicznym opartym na nieustannym wytwarzaniu i konsumowaniu, niektóre zachowania, emocje oraz przestrzenie traktowane są jako bezużytecznie, nieistotne a co za tym idzie, wypierane ze świadomości i spychane na margines ogólnie przyjętej estetyki. Nasz proces twórczy skierował uwagę na to, co opuszczone, zamrożone, systemowo zdewaluowane, zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. 
 
Przyjrzeliśmy się sytuacjom, w których nasze ciała, myśli, jak i przestrzeń wydają się określone, skontrolowane czy skategoryzowane. Zestawiliśmy te stany z tym, co niedomknięte, nieujarzmione, pozornie bezużyteczne. Sprawdzaliśmy, jak działa odpuszczenie narzuconej estetyki, przymusu kontroli i podjęliśmy próbę oswojenia się z dzikością, bezproduktywnością - zarówno fizyczną, w przestrzeni nieużytku jak i w naszej sferze wewnętrznej. Podjęliśmy próbę odzyskania przestrzeni. 
 
Inspiracją do samej koncepcji procesu były głównie zagadnienia kapitalizmu somatycznego, biopolityki władzy i wpływu kultury na nasze ciała a także praktyki pracy i kontaktu z ciałem (techniki oddechowe, ruch, taniec).
 

Wideoart powstał w wyniku pracy zespołowej w procesie twórczym prowadzonym w czasie Biennale Nieużytków 2022: „Nieużytki w nas i wokół nas - odzyskiwanie przestrzeni".

 

 


 
 

Nieużytki w nas i wokół nas - odzyskiwanie przestrzeni

Koncepcja na proces twórczy
i prowadzenie procesu:
Marta Szablewska 

Scenariusz:
Marta Szablewska, Patryk Wancerz, Sabina Zygmanowska, Joanna Kosierkiewicz, Stefania Ambroziak, Sara Stupiec, Joanna Klikowicz, Weronika Gładysz 

Performerzy:
Patryk Wancerz, Sabina Zygmanowska, Joanna Kosierkiewicz, Stefania Ambroziak, Weronika Gładysz, Sara Stupiec, Joanna Klikowicz

Kamera:
Rafał Rudzki, Borys Ejryszew, Wiktor Ejryszew

Dźwięk na planie: