SPOTKANIA

Oprócz warsztatów Towarzystwo oferuje również otwarte spotkania o tematyce związanej z aktywnością sąsiedzką, życiem w mieście, funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej. Jest to okazja do spotkania, wymiany doświadczeń, wiedzy między praktykami (działaczami społecznymi i mieszkańcami) oraz teoretykami i specjalistami z różnych dziedzin (urzędnikami, architektami, urbanistami, psychologami środowiskowymi, itd.). Ważną częścią tego bloku są spotkania z lokalnymi liderami, którzy mają na swoim koncie już konkretne działania sąsiedzkie. Mają oni stać się inspiracją dla innych mieszkańców pokazując efekty inicjatyw, proces ich realizacji, spotykane problemy, ale i korzyści z podjęcia wyzwania.

DZIAŁANIA

Towarzystwo Sąsiedzkie wspiera również mieszkańców w realizowaniu ich własnych pomysłów na lepsze miasto i lepsze sąsiedztwo. Program wsparcia lokalnych inicjatyw poprzez pomoc finansową i merytoryczną pomaga mieszkańcom tworzyć wydarzenia i projekty wpływające na ich miejsca zamieszkania, funkcjonowanie, użytkowanie przestrzeni, rozwój sąsiedzki itd. Każde realizowane przedsięwzięcie ma swojego mentora, który pomaga mieszkańcom na każdym etapie realizacji danej inicjatywy.
 
Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest realizowany dzięki finansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu “Działania sąsiedzkie wspierające rozwój społeczności lokalnych w Warszawie” ogłoszonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej.
 
 
Strona internetowa projektu: www.towarzystwosasiedzkie.pl
 
Kontakt: kontakt@towarzystwosasiedzkie.pl
 

 

 

TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE to projekt, który ma pomóc mieszkańcom organizować działania sąsiedzkie. Program realizowany w ramach projektu podzielony jest na trzy sekcje:

SZKOLENIA

Czyli zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby jak działać w swoim sąsiedztwie, jak współpracować z sąsiadami i organizować inicjatywy sąsiedzkie. Każde spotkanie w ramach szkolenia będzie miało charakter warsztatowy i będzie prowadzone przez trenera posiadającego praktyczne doświadczenie w swojej dziedzinie. Udział w całym cyklu szkoleniowym w sposób kompleksowy przygotuje uczestnika do samodzielnej pracy w społeczności lokalnej. Prócz szkoleń z tematyki aktywizacji sąsiedzkiej proponowane zajęcia będą obejmowały również wiele praktycznych tematów niezbędnych przy realizacji działań sąsiedzkich takich jak warsztaty stolarskie czy ogrodnicze (działania wokół ogrodów sąsiedzkich i przestrzeni sąsiedzkich), warsztaty graficzne (promocja działań sąsiedzkich, pomysłów), warsztaty redaktorskie (umiejętność pisania i opowiadania o swoich pomysłach), czy też warsztaty architektoniczne (uwrażliwiające mieszkańców na przestrzeń miejską, zauważanie jej problemów i umiejętne odpowiadanie na nie działaniami i inicjatywami sąsiedzkimi).

cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja

Styczeń 2019 - grudzień 2020

 

Koordynacja

Martyna Cziszewska-Klejnowska

 

Zespół

Agnieszka Pędzich 

Iwona Chudyk 

Maciej Ratuszny 

Arkadiusz Klejnowski 

Edyta Kosok-Gościcka

Marta Radzka

Emilia Łatosz 

Teresa Cziszewska

 

Strona projektu

www.towarzystwosasiedzkie.pl

 

 

Projekt Towarzystwo Sąsiedzkie
finansowany jest
przez Miasto Stołeczne Warszawa

 

Towarzystwo Sąsiedzkie

DZIAŁANIA