Cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja

Styczeń 2019 - grudzień 2020

 

Koordynacja

Martyna Cziszewska

 

 

Projekt Towarzystwo Sąsiedzkie
finansowany jest
przez Miasto Stołeczne Warszawa.

 

 

Grafika

Martyna Cziszewska

 

Strona projektu

www.towarzystwosasiedzkie.pl

 

Towarzystwo Sąsiedzkie

TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE to cykl działań sąsiedzkich wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. Program działań realizowanych w ramach projektu podzielony jest na trzy sekcje:

 
SZKOLENIA
 
Czyli zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby
jak działać w swoim sąsiedztwie, jak współpracować z sąsiadami
i organizować inicjatywy sąsiedzkie. Każde spotkanie w ramach szkolenia będzie miało charakter warsztatowy i będzie prowadzone przez trenera posiadającego praktyczne doświadczenie w swojej dziedzinie. Udział
w całym cyklu szkoleniowym w sposób kompleksowy przygotuje uczestnika do samodzielnej pracy w społeczności lokalnej. Prócz szkoleń
z tematyki aktywizacji sąsiedzkiej proponowane zajęcia będą obejmowały również wiele praktycznych tematów niezbędnych przy realizacji działań sąsiedzkich takich jak warsztaty stolarskie czy ogrodnicze (działania wokół ogrodów sąsiedzkich i przestrzeni sąsiedzkich), warsztaty graficzne (promocja działań sąsiedzkich, pomysłów), warsztaty redaktorskie (umiejętność pisania i opowiadania o swoich pomysłach), czy też warsztaty architektoniczne (uwrażliwiające mieszkańców na przestrzeń miejską, zauważanie jej problemów i umiejętne odpowiadanie na nie działaniami i inicjatywami sąsiedzkimi).
 
SPOTKANIA
 
Oprócz warsztatów będziemy oferowali również otwarte spotkania
o tematyce związanej z aktywnością sąsiedzką, życiem w mieście, funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej. Będzie to okazja do spotkania, wymiany doświadczeń i wiedzy między praktykami (działaczami społecznymi i mieszkańcami) oraz teoretykami i specjalistami z różnych dziedzin (urzędnikami, architektami, urbanistami, psychologami środowiskowymi, itd.). Tematyka seminariów będzie dopasowana
do aktualnej sytuacji, interesujących wydarzeń lub zjawisk społeczno-przestrzennych. Ważną częścią tych spotkań będą spotkania z lokalnymi liderami, którzy mają na swoim koncie już konkretne działania sąsiedzkie. Mają oni stać się inspiracją dla innych mieszkańców pokazując efekty inicjatyw, proces ich realizacji, spotykane problemy, ale i korzyści
z podjęcia wyzwania.
 
DZIAŁANIA
 
Towarzystwo Sąsiedzkie będzie również wspierało mieszkańców
w realizowaniu ich własnych pomysłów na lepsze miasto i lepsze sąsiedztwo. Program wsparcia lokalnych inicjatyw poprzez pomoc finansową i merytoryczną będzie pomagał mieszkańcom tworzyć wydarzenia i projekty wpływające na ich miejsca zamieszkania, funkcjonowanie, użytkowanie przestrzeni, rozwój sąsiedzki itd. Każde realizowane przedsięwzięcie będzie miało swojego mentora, który pomoże mieszkańcom na każdym etapie realizacji danej inicjatywy.
 
 
 
Projekt TOWARZYSTWO SĄSIEDZKIE jest realizowany dzięki finansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach konkursu “Działania sąsiedzkie wspierające rozwój społeczności lokalnych
w Warszawie” ogłoszonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Komunikacji Społecznej.
 
Strona internetowa projektu: www.towarzystwosasiedzkie.pl
 
 
Kontakt: kontakt@towarzystwosasiedzkie.pl
 
 
Więcej informacji wkrótce!