tutroka Marta Szablewska

 

Działa w obszarach audiowizualnych, tworzy własną firmę Be Present Media. Studiowała architekturę, grafikę i organizację produkcji filmowej. Ostatnio, czyli od 2 lat, zgłębia pracę ze świadomością ciała poprzez regularną praktykę tańca współczesnego i liczne warsztaty somatyczne i ruchowe. Odzyskuje przestrzeń swobodnej i bezpiecznej ekspresji, tworząc w kolektywie wydarzenia rejwowe w duchu idei ZróbmyToRazem. Uważa, że pogłębianie kontaktu z ciałem może być narzędziem do budowania nowych, bardziej autentycznych i bezpiecznych przestrzeni i relacji (międzyludzkich i wobec natury).
 
 
skład zespołu: 
 
Patryk Wancer
Sabina Zygmanowska
Joanna Kosierkiewicz
Stefania Ambroziak
Joanna Klikowicz
Weronika Gładysz
Sara Stupiec
Anna Bal

poniedziałek 12.12.2022 | 19:00 

Kawiarnia Armand

Wspólna 29/33, Warszawa

 
 
Projekcja wideoartu społecznego
 
Projekcja wideoartu społecznego, który powstał w wyniku pracy zespołowej w procesie twórczym prowadzonym w czasie Biennale Nieużytków przez zespół Marty Szablewskiej 
 
Koncepcja na proces twórczy i prowadzenie procesu: Marta Szablewska
 
Scenariusz wideoartu:Marta Szablewska, Patryk Wancerz, Sabina Zygmanowska, Joanna Kosierkiewicz, Stefania Ambroziak, Joanna Klikowicz, Weronika Gładysz, Sara Stupiec
 
Performerzy:Patryk Wancerz, Sabina Zygmanowska, Joanna Kosierkiewicz, Stefania Ambroziak, Joanna Klikowicz, Weronika Gładysz, Sara Stupiec
 
Kamera:Rafał Rudzki,Borys Ejryszew, Wiktor Ejryszew
 
Montaż: Borys Ejryszew, Wiktor Ejryszew, Marta Szablewska
 
Koordynacja planu zdjęciowego: Marta Szablewska
 
_____________________________
 
O procesie twórczym „Nieużytki w nas i wokół nas - odzyskiwanie przestrzeni"
 
Podczas procesu twórczego przyjrzeliśmy się analogii pomiędzy odzyskiwaniem przestrzeni miejskiej, autonomii działania w danym miejscu, poza krajobrazem tego, co narzucone a odzyskiwaniem przestrzeni życiowej, powrotem do ciała, słuchaniem płynących z niego odczuć.
 
W obecnym systemie ekonomicznym opartym na nieustannym wytwarzaniu i konsumowaniu, niektóre zachowania, emocje oraz przestrzenie traktowane są jako bezużytecznie, nieistotne a co za tym idzie, wypierane ze świadomości i spychane na margines ogólnie przyjętej estetyki.
 
Nasz proces twórczy skierował uwagę na to, co opuszczone, zamrożone, systemowo zdewaluowane, zarówno na poziomie zewnętrznym, jak i wewnętrznym. 
 
Sprawdzaliśmy, jak działa odpuszczenie narzuconej estetyki, przymusu kontroli i podjęliśmy próbę oswojenia się z dzikością, bezproduktywnością - zarówno fizyczną, w przestrzeni nieużytku jak i w naszej sferze wewnętrznej. Podjęliśmy próbę odzyskania przestrzeni.
 
Inspiracją do samej koncepcji procesu były głównie zagadnienia kapitalizmu somatycznego, biopolityki władzy i wpływu kultury na nasze ciała a także praktyki nawiązywania kontaktu z ciałem. 
 
Uczestnicy procesu czerpali również inspirację z własnych doświadczeń, wiedzy i wzbogacali nimi realizację działania.
 
_____________________________
 
 
 

KLIKNIJ

Realizacja

Listopad 2022 - Grudzień 2022

Warszawa

 

 

Koordynacja i prowadzenie procesu

Martyna Cziszewska-Klejnowska

Małgosia Załuska

 

 

Partner medialny projektu 

Architektura & Biznes

 

 

Partner projektu 

ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury

 

 

Projekt finansowany przez

m.st. Warszawa

 

Wydarzenie 
na FB

Biennale
Nieużytków
2022

Projekcja wideoartu
społecznego

Adres do korespondencji:

 

ul. Fabryczna 2/168

00-446 Warszawa

 

KRS: 0000675655

NIP: 9512436774

 

 

E-mail:

 

fundacja@grupawdzialaniu.pl

Imię
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Napisz do nas

Fundacja Kulturotwórcza Grupa W Działaniu