O NAS
Działalnością festiwalową
i małymi formami wydarzeń kulturalnych chcemy uczynić nasze działania bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi dla każdego.
Nasze umiejętności projektowe wykorzystujemy przy tworzeniu nowych miejsc, wspólnie
z mieszkańcami kreując na nowo przestrzenie dla nich ważne.

Zobacz
nasze działania

Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU powstała po to,
by wspólnie wspierać i realizować twórcze inicjatywy kulturalne, artystyczne, edukacyjne i społeczne.
Grupa
W
Cześć!

Nasze indywidualne umiejętności, doświadczenia i pomysły łączymy we WSPÓLNE działania. Pracujemy w GRUPIE, rozwijając siebie, czerpiąc i dając, a dzięki temu WSPÓŁTWORZYMY nasze codzienne przestrzenie aktywności.

Każdy pomysł rozwijamy OD ŚRODKA, wnikamy, zagłębiamy i rozwijamy, by efekty działań były jak najlepsze. Nie stoimy z boku obojętni, włączamy się by coś zmienić. Działamy tu i teraz, lokalnie i globalnie.
Rozwijamy teorię by nasze praktyki były skuteczne i pozytywnie rozwiązywały znalezione problemy. Mówimy, piszemy, ale przede wszystkim DZIAŁAMY.
Wszyscy chcielibyśmy zyć w kraju, z którego nie chce się wyjezdzać. W środowisku sprzyjającym i zachęcającym do wykonywania codziennych obowiązków, ale i do działań ponad minimum. Aby kiedyś osiągnąć taki stan rzeczy, warto poświęcić więcej uwagi i wysiłku próbom uświadomienia nie-architektom, co wpływa na kształt otoczenia i jakie procesy je kształtują, ze ważny jest udział w jego tworzeniu oraz, że powinno być to umożliwione. Przekazując tę wiedzę już dzieciom, stwarza się potencjał na przyszłość. Dorastanie w zadbanym środowisku, o odpowiedniej jakości, wzbudza potrzebę kształtowania go z należytą troską w kolejnych latach życia.
Ważne są dla nas procesy edukacyjne, których efektem jest ukształtowanie pewnego poziomu kultury estetycznej. Wyraża się to w dążeniu do rozwijania wrażliwości jednostki na wartości estetyczne tkwiące w sztuce i naturze, wyrobienie smaku estetycznego, przejawiającego się w tendencji do otaczania się pięknem oraz do wyrażania piękna we własnej działalności artystycznej. Uwrażliwiając społeczeństwo na wartości estetyczne mamy na celu przygotowanie człowieka do odbioru piękna otaczającej nas przestrzeni. Nie tylko architekci bowiem wpływaj na jej wygląd, odpowiednia edukacja może zachować najcenniejsze wartości naszych miast i wsi i uchronić je przed brakiem wiedzy i poczucia estetyki.
Realizujemy zajęcia dla małych i dużych, amatorów i tych bardziej doświadczonych w tematach związanych z otaczającym nas pięknem.
Stawiamy na działanie! Nie chcemy uczyć tylko teorii ale przede wszystkim pokazywać potencjał działania w praktyce.
W zespole fundacji działają praktycy i naukowcy. Doświadczenie badawcze wykorzystujemy w realizowanych zadaniach starając się opisywać nowe zjawiska, szukając nowych metod i rozwiązań.
Kreatywność i twórcze myślenie to jedne z najbardziej pożądanych cech dzisiejszych czasów. Człowiek kreatywny to człowiek myślący do przodu - wyróżniający się i wychodzący poza schemat. Rozwijanie kreatywności to także uczenie otwartości, tolerancji i kwestionowania utartych stwierdzeń. Wspomagając ten proces chcemy wspierać osoby ciekawe, pracować nad ich pomysłami i wspólnie wypracowywać nowe nieszablonowe działania.
NASZE CELE
Działaniu

(Bernatek, K. "Kształcenie architekturą - świadomość przestrzenna od przedszkola")