członek

zarządu

fundacji

Teresa

Cziszewska

Opis wkrótce