prezeska

zarządu

fundacji

Martyna

Cziszewska

Architektka krajobrazu, doktorantka w Katedrze Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie, gdzie realizuje badania na temat sztuki w krajobrazie miasta i jej miejscotwórczej roli. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016. Autorka koncepcji BIENNALE NIEUŻYTKÓW. Motywator grupy, potrafi zachęcić do działania i pokazać pozytywy każdej sytuacji.

 

Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Fundacją Na Miejskcu czy Fundacją Stocznia. Realizuje projekty z zakresu edukacji kulturalnej i przestrzennej. Brała udział w wielu projektach przestrzeni publicznej, a także w zespołach odpowiedzialnych za konsultacje społeczne zielonych przestrzeni miejskich.

Fundacja Kulturotwórcza

Grupa      Działaniu