Teresa

Cziszewska

 

Członek

Zarządu

Fundacji

 

Agnieszka Pędzich

Iwona

Chudyk

 

Zespół

Martyna Cziszewska-Klejnowska

 

Prezeska

Zarządu

Fundacji

 

Arek

Klejnowski

 

Wiceprezes

Zarządu

Fundacji

O nas

Nasze

cele

świadomość przestrzenna

 

Wszyscy chcielibyśmy zyć w kraju, z którego nie chce się wyjezdzać. W środowisku sprzyjającym i zachęcającym do wykonywania codziennych obowiązków, ale i do działań ponad minimum. Aby kiedyś osiągnąć taki stan rzeczy, warto poświęcić więcej uwagi i wysiłku próbom uświadomienia nie-architektom, co wpływa na kształt otoczenia i jakie procesy je kształtują, ze ważny jest udział w jego tworzeniu oraz, że powinno być to umożliwione. Przekazując tę wiedzę już dzieciom, stwarza się potencjał na przyszłość. Dorastanie w zadbanym środowisku, o odpowiedniej jakości, wzbudza potrzebę kształtowania go z należytą troską w kolejnych latach życia. 

 

(Bernatek, K. "Kształcenie architekturą - świadomość przestrzenna od przedszkola")

 

 

wychowanie estetyczne

 

Ważne są dla nas procesy edukacyjne, których efektem jest ukształtowanie pewnego poziomu kultury estetycznej. Wyraża się to w dążeniu do rozwijania wrażliwości jednostki na wartości estetyczne tkwiące w sztuce i naturze, wyrobienie smaku estetycznego, przejawiającego się w tendencji do otaczania się pięknem oraz do wyrażania piękna we własnej działalności artystycznej. Uwrażliwiając społeczeństwo na wartości estetyczne mamy na celu przygotowanie człowieka do odbioru piękna otaczającej nas przestrzeni. Nie tylko architekci bowiem wpływaj na jej wygląd, odpowiednia edukacja może zachować najcenniejsze wartości naszych miast i wsi i uchronić je przed brakiem wiedzy i poczucia estetyki.

 

 

rozwój kreatywności

 

Kreatywność i twórcze myślenie to jedne z najbardziej pożądanych cech dzisiejszych czasów. Człowiek kreatywny to człowiek myślący do przodu - wyróżniający się i wychodzący poza schemat. Rozwijanie kreatywności to także uczenie otwartości, tolerancji i kwestionowania utartych stwierdzeń. Wspomagając ten proces chcemy wspierać osoby ciekawe, pracować nad ich pomysłami i wspólnie wypracowywać nowe nieszablonowe działania.

 

Badania

 

W zespole fundacji działają naukowcy. Doświadczenie badawcze wykorzystujemy
w realizowanych zadaniach opisując nowe zjawiska, szukając nowych metod i rozwiązań.

 

Warsztaty

kreatywne

 

Realizujemy zajęcia dla małych i dużych, amatorów i tych bardziej doświadczonych 
w tematach związanych z otaczającym nas pięknem.

 

Spacery

i zajęcia terenowe

 

Stawiamy na działanie!

Nie chcemy uczyć tylko teorii ale przede wszystkim pokazywać potencjał działania
w praktyce.

Wydarzenia

 

Działalnością festiwalową
i małymi formami wydarzeń chcemy uczynić nasze działania bardziej atrakcyjnymi i dostępnymi dla każdego.

 

Projekty

 

Nasze umiejętności projektowe wykorzystujemy przy tworzeniu nowych miejsc,
wspólnie z mieszkańcami kreując na nowo przestrzenie dla nich ważne.

 

grupa

 

Nasze indywidualne umiejętności, doświadczenia
i pomysły łączymy we WSPÓLNE działania. Pracujemy w GRUPIE, rozwijając siebie, czerpiąc i dając, a dzięki temu WSPÓŁTWORZYMY nasze codzienne przestrzenie aktywności.

 

w

 

Każdy pomysł rozwijamy OD ŚRODKA, wnikamy, zagłębiamy i rozwijamy, by efekty działań były jak najlepsze. Nie stoimy z boku obojętni, włączamy się
by coś zmienić. Działamy tu i teraz, lokalnie i globalnie.

 

działaniu

 

Rozwijamy teorię by nasze praktyki były skuteczne
i pozytywnie rozwiązywały znalezione problemy. Mówimy, piszemy, ale przede wszystkim DZIAŁAMY.

 

Fundacja Kulturotwórcza

Grupa W Działaniu

powstała w celu wspierania
i realizowania twórczych inicjatyw kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych
i społecznych.

Jak

działa

my?

Edyta
Kosok-Gościcka

Marta

Radzka

Fredi

Maciej

Ratuszny