Biennale Nieużytków

Projekt ma na celu ożywienie miejskich nieużytków poprzez wpuszczenie w te miejsca sztuki. Sztuki szeroko rozumianej. Biennale ma być każdorazowym zwieńczeniem i podsumowaniem procesu, który jest tu elementem kluczowym. Współpraca między-sektorowa miałaby opierać się na wyszukiwaniu nieużytków i ich aranżacji w sposób tymczasowy, jednak z możliwością trwałych zmian ożywiających i upiększających te pomijane fragmenty przestrzeni miejskiej. Na każdym etapie projektu ważna będzie integracja, wspólne działanie, jak i poznawanie miasta, odkrywanie historii miejsc dziś będących nieużytkami.

 

Wybrane nieużytki w procesie wspólnych decyzji zostaną przydzielone organizacjom, zespołom, czy indywidualnym osobom, zarówno artystom, jak i każdemu, kto przedstawi atrakcyjny projekt aranżacji przestrzennej
i zechce go zrealizować w ramach biennale. W ramach działań organizowane będą spacery, spotkania, wywiady – wszystko, by poznać
i właściwie odnieść się do danego miejsca.

 

Biennale ma zwrócić uwagę na to, jak wiele przestrzeni w miastach
się marnuje, jest niedostępnych dla mieszkańców, a jak, często cenną, historię skrywają. Projekt ma być szansą dla architektury krajobrazu,
która jako zawód niezwykle interdyscyplinarny ma ogromne znaczenie dla rozwoju miast. Biennale jest również szansą na integrację różnych środowisk, również samych mieszkańców, oraz szansą dla młodych artystów, dla których nieużytki mogą być polem dla ich działań artystycznych.

Pragniemy połączyć wiele światów, by upiększyć nasze miasta! Tymczasowe działania mogą stać się zaczątkiem trwałych zmian
w tkance miejskiej. Każda ingerencja ma być inicjacją większego procesu zarażając kolejne miejsca, a betonowe miasta mają „zarosnąć” sztuką
i zielenią niczym bluszcz, w którym kryje się wiele historii.

 

Biennale będzie wydarzeniem, w trakcie którego wszystkie miejsca, które były obiektami wcześniejszych działań, zostaną otwarte dla publiczności, tworząc sieć punktów bezpośredniego kontaktu ze sztuką, zarówno tą typowo uliczną, jak i tą, która kojarzona jest z przestrzeniami zamkniętymi, sztuką statyczną, jak i sztuką żywą. Kolejne miasta, dzielnice na czas biennale staną się więc otwartą galerią sztuki, dla której zieleń, kryjąca historię miejsca, będzie tłem.

 
Propozycja łączy w sobie założenia wielu innych społecznych projektów, mających na różne sposoby ożywiać przestrzenie miejskich nieużytków
w Warszawie. Biennale byłoby sezonowym zwieńczeniem procesów poszukiwania i ożywiania fragmentów przestrzeni miejskiej – jest więc
w założeniu procesem angażującym, dynamicznym (tak jak dynamiczne jest miasto) oraz posiadającym wyraźne zwieńczenie.

 

Koncepcja BIENNALE NIEUŻYTKÓW została nagrodzona w konkursie FUTUWAWA 2014

 

Platforma integrująca i realizująca działania badawczo-artystyczne wokół miejskich nieużytków 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja

2014 - teraz

 

Pomysł i koordynacja

Martyna Cziszewska

 

Więcej na stronie projektu www.biennalenieuzytkow.wordpress.com