Arek

Klejnowski

 

wiceprezes

zarządu

fundacji

Prawnik

Fundacja Kulturotwórcza

Grupa      Działaniu